Süt Hayvanlarının Rasyonlarında Narenciye Posası Kullanımı


Creative Commons License

CİNLİ H.

International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.4539-4543

  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.4539-4543

Özet

Narenciye posaları yüksek lif ve kısmen şeker içerikleri nedeniyle özellikle ruminant hayvanların beslenmesinde kullanılabilecek yem materyalleridir. Ayrıca bünyesinde barındırdığı aromatik maddeler de bu hayvanları yem tüketmeye teşvik eder niteliktedir. Çünkü insan dili üzerinde yaklaşık 9000, domuz ve keçilerde 15000, tavşanlarda 17000 buzağılarda ise 25000 civarında tat almacı yer almaktadır. Bu aromatik bileşenler yem tüketimini arttırdığı gibi süt ve süt ürünlerine geçerek kalite ve duyusal özellikleri de olumlu şekilde etkilemektedir.

            Narenciye posaları yüksek miktardaki liflerinin rumende yıkımından oluşan asetik asit miktarıyla orantılı olarak daha yağlı ve kıvamlı süt elde etmeyi sağlamaktadır. Ayrıca içerdiği karotenoidler de bu ürünlerde renk değişimi sağlayarak albenisini arttırmaktadır.

            Sonuç olarak, narenciye posaları subtropik bölgelerde meyvelerin hasat ve işlenmesine bağlı olarak hayvancılık için verim ve ürün kalitesinin iyileştirilmesinde kullanılabilecek iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar kelimeler: aroma, narenciye, organoleptik, posa, süt.

Citrus pulps are the feedstuffs especially for ruminants because of their high fiber and partial sugar ingredients. Also their aromatic components promote the animals to feed intake. Because there are approximately 9000 papillas on human tongue, 15000 on pigs and goats, 17000 on rabbits and 25000 on calves. These aromatic components can effect positively the quality and organoleptic specifications of milk and milk products as they improve the feed intake.

            Citrus pulps provide to have more fatty and viscous milk because of the asetic acid which occurs from high level of citrus pulps’ fibers degradation in rumen. Then, the carotenoids in citrus pulps increases the attractiveness of milk and milk products by changing their colors.

            As a result, citrus pulps are good alternatives for subtropic regions to improve the yield and product quality.

Key words: citrus, flavour, milk, organoleptic, pulp.