ORGANİK HAYVANCILIK


DARCAN N.

Akademi Yayıncılık, Ankara, 2014

  • Basım Tarihi: 2014
  • Yayınevi: Akademi Yayıncılık
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Doğal olarak “gıda” insanoğlunun vazgeçemeyeceği tek yaşam girdisidir. Dolayısı ile gıda üretiminin söz konusu olduğu tarımsal aktiviteler ile doğa-tarım ilişkisi sürekli gündemde olan konulardan birisidir. Yukarıda vurgulandığı üzere doğa- tarım döngüsünde konvansiyonel girdilerin yoğun kullanımı ve doğal kaynaklar üzerindeki baskı iklim değişikliği sürecinde de tarımın sorumluluk altına girmesine ve sorgulanmasına neden olmuştur. Hem hayvansal üretim hemde bitkisel üretim ile bu üretimi gerçekleştirirken uygulanan yöntemler özellikle sera gazları emisyon miktarları dikkate alındığı zaman öncelikle ele alınması gerekli olan konular olmuştur. Özellikle anız yakma ve benzeri uygulamalara alternatif getirilememesi, atık yönetimi, hayvan beslemede uygun besleme rejimi ile kaliteli yem kullanılamaması, üretim ve hayvan transferi prosesleri sırasında ortaya çıkan kirlilik gibi sorunlar iklim değişikliği sürecinde üzerinde durulması gerekli olan konulardır. Organik hayvancılık ise özellikle insan sağlığı bakımından yaşanılan bazı sıkıntılar sonucunda tüketicilerin doğru tekniklerle üretilmiş olan ürünlere yönelimi ile sözkonusu olmuş ve pazarda yer almıştır. Hayvancılık sektöründe organik yetiştiricilik çok yaygınlaşmamıştır