Investigation of Written Arguments about Akkuyu Nuclear Power Plant


Demircioğlu T., Uçar S.

ELEMENTARY EDUCATION ONLINE, vol.13, no.4, pp.1373-1386, 2014 (Scopus) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13 Issue: 4
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.17051/io.2014.31390
  • Journal Name: ELEMENTARY EDUCATION ONLINE
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1373-1386
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmanın amacı; Adana ilinde bulunan Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının Mersin-Akkuyu bölgesine
yapılması planlanan nükleer santral ile ilgili olarak ürettikleri yazılı argümanların “akıl yürütme tarzı” (reasoning
mode) , Toulmin argüman modeli ve argümantasyon seviyeleri açısından incelenerek betimlenmesidir. Araştırmada
tek gruplu ön test, son test deseni uygulanmış ve öğretmen adaylarının Akkuyu Nükleer Santrali hakkında ürettiği
yazılı argümanlar incelenmiştir. Çalışmanın sonuçları, öğretmen adaylarının sosyo-bilimsel konularla ilgili bilgileri
arttığında, çoklu akıl yürütme tarzlarının arttığını, en çok ekolojik odaklı, en az sosyal odaklı argüman ürettiklerini,
argümantasyon seviyesi arttıkça çoklu akıl yürütme tarzlarının da artma eğiliminde olduğunu göstermektedir.
Üretilen bu argüman bileşenlerinin sayısını ve niteliğini arttırmak için, sosyo bilimsel konularda öğrencilerin
bilimsel makaleler okumaları, argümantasyona katılmaları teşvik edilmelidir. Nükleer enerji ile ilgili olarak
öğrencilerin sahip oldukları akıl yürütme tarzlarından sosyal boyut farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar
yapılmalıdır. Bu bağlamda, öğrencilerin fen derslerinde öğrendikleri konular hakkında sosyo-bilimsel tartışmalar
gerçekleştirmeleri teşvik edilmelidir.