7194 SAYILI KANUNLA KABUL EDİLEN KONAKLAMA VERGİSİNİN ADANA İLİ TURİZM VERİLERİ VE POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Coşkun Karadağ N.

SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL KONULAR ve MULTİ-DİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR , Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU, Editör, İKSAD ULUSLARARASI YAYINEVİ, Ankara, ss.69-75, 2020

  • Yayın Türü: Kitapta Bölüm / Diğer
  • Basım Tarihi: 2020
  • Yayınevi: İKSAD ULUSLARARASI YAYINEVİ
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Sayfa Sayıları: ss.69-75
  • Editörler: Doç. Dr. Gökhan OFLUOĞLU, Editör

Özet

Türkiye’de ilk defa 2008 yılında gündeme gelen konaklama vergisi, 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 9.maddesi ile 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu’na eklenmiş, mülga 34.maddesi Konaklama Vergisi adı altında yeniden ihdas edilmiştir. Dünya’da şehir vergisi, turist vergisi, yatak vergisi gibi isimlerle geniş uygulama alanı bulan konaklama vergisi dolaylı bir vergidir. Konaklama hizmetini sunanlar tarafından fiyatın içine dahil edilerek hizmetten yararlananlardan tahsil edilen vergi beyan edilerek ödenir. Bu niteliği ile vergi hizmetten yararlanan tarafından ödenir. Dolayısıyla konaklama vergisi kadar artacak olan fiyatlar turizm hareketliliğini etkileyecek niteliktedir. Bu çalışmada, Adana ili turizm verileri ile ihdas edilen konaklama vergisi birlikte değerlendirilmiştir. Neticede, verginin, Adana ilinde faaliyette bulunan turizm işletme belgeli ve mahalli idare işletme belgeli tesislerde konaklayan yerli turistlere yöneleceği sonucuna ulaşılmıştır.