Dokuma Kumaş Tasarımında Deneysel Yüzey Araştırmaları


Creative Commons License

HALAÇELİ METLİOĞLU H.

Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, vol.5, no.2, pp.88-111, 2015 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Anadolu Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi
  • Page Numbers: pp.88-111

Abstract

In nowadays woven fabric design it is aimed to design unusual, new and remarkable fabrics in view of fashion. Fabric fashion is shaped by fashion trends changing 2 times a year which isaffected by changes in social, cultural and economic situations. In recent years surface effects are more prominent than the patterns on fabrics and designers tend to use experimental materials and methods. The innovative and research based fabric design was introduced to the fashion world early in the 1980s by the Japan designers who worked on traditional textile techniques with technologyspecialists who updated synthetic materials. Experimental materials and methods bring piled, hairy, metallic, transparent and voluminous views onto the woven fabric surfaces. In this research surface effects in woven fabric design are studied to create metallic-reflective, transparent-voluminous, formable views and experimental textures.

Günümüz dokuma kumaş tasarımında, moda olgusu kapsamında farklı, yeni ve ayırt ediciürünler tasarlanması amaçlanmaktadır. Kumaş modası, sosyal, kültürel ve ekonomik değişimlerden etkilenen ve yılda iki kez belirlenen moda eğilimleri doğrultusunda değişmektedir. Son yıllarda kumaş modasında yüzey etkilerinin dokumayı oluşturan ipliği boyalı ipliklerin örgüye bağlı olarak oluşturduğu desenden daha fazla ön planda olduğu ve dokuma tasarımında deneysel malzemeve yöntemlere de yer verildiği görülmektedir. Bu durum, 1980’li yıllarda Japon tasarımcıların yenilikçi

ve araştırmacı çalışmalarında geleneksel tekstil yöntemlerini, teknik uzmanlarla beraber

çalışmalar yaparak ve sentetik liflere yenilikler getirerek moda dünyasına taşımaları ile gerçekleşmiştir.

Dokumada kullanılan farklı malzeme ve yöntemler kumaşların yüzeylerine havlı, tüylü,

akışkan metalik, transparan ve hacimli görünümleri taşımaktadır. Bu araştırma kapsamında ise günümüz moda eğilimleri ışığında dokuma kumaşlarda başlıca metalik-yansıtıcı, transparan-hacimli, şekillendirilebilir ve deneysel malzemelerle dokusal etkiler başlıkları altında yüzey araştırmaları ele alınmaktadır.