Kamusal Hizmet ve Alan Olarak Kent Parklarının Engellilere Uygunluğu: Adana İli Örneği


Creative Commons License

GÜNEŞ İ.

Adana Kent Sorunları Sempozyumu, Adana, Türkiye, ss.50

  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.50

Özet

Tüm toplumlarda toplumun genel çıkarlarını ve ortak gereksinimlerini yerine getiren organizma devlet olarak bilinir. Kendi içerisinde farklı hiyerarşik yapılanma ile devlet mekanizması farklı idari düzeylerde kamu hizmetlerini vatandaşına eşit şekilde sunmakla yükümlüdür. 1960’lı yıllardan bu yana kentlerin sosyal yaşamda ön plana çıkması sonucunda kamu hizmetleri içerisinde yerel hizmetler artan öneme sahip olmuştur. Artan çarpık kentleşme, çevresel bozulmalar sonucunda kentlerin nefes alınan az sayıda bölgelerinden biri halini alan kent parkları kentin bileşenlerini bir araya getiren, sosyalleşmenin önemli aracı olan kamusal alanlar halini almıştır. Çalışmamız kamusal alan niteliğindeki kent parkı hizmetinin yerel yönetimlerce sunumu sırasında eşitlik ilkesine uyma açısından ne denli hassas ve başarılı olduğunu anlamaya dönük saha çalışmasına dayanmaktadır.  Bu amaçla Adana ili merkezinde Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçeler olan Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçamda ki parkların engelli vatandaşlarımızın kullanımına uygunluğu araştırılmıştır. Tüm yasal düzenlemelere ve oluşturulan standartlara rağmen bu hizmetin sunum düzeyinde engelli vatandaşlarımız açısından engellerin varlığının devam ettiği tespit edilmiştir.