5. ve 6. Sınıf Ilköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Metin Önü ve Sonu Sorularının Bloom Taksonomisi?ne Göre Değerlendirilmesi.


Creative Commons License

TÜM G.

Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic., vol.Volume 11, no.14, pp.731-748, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: Volume 11 Issue: 14
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic.
  • Page Numbers: pp.731-748

Abstract

In this study, the pre- and post-reading questions related to the
reading texts in 5th and 6th grade Turkish language books in Turkey were
taken into consideration. Two books, one of which was a publication of
the Ministry of National Education and the other one was a private
publication (Cem Ofset) were evaluated. All the books, appointed and
recommended by the Head Council of Education and Morality of the
Ministry of National Education to be used in 5th and 6th grade consist of
four books: Turkish Language Student Work Book and Turkish Language
Teachers’ Book (5th grade); Turkish Student Work Book and Turkish
Language Teachers’ Book (6th grade) in 2015 and 2016 academic years.
The pre- and post-reading questions were analyzed considering whether
or not they are classified according to Bloom’s Taxonomy, what kind of
cognitive and affective levels they have, whether they are appropriate for
learners’ level and age for the 5th and 6th grade. Quantitative data were
collected via evaluation form of Bloom’s Taxonomy by the researcher and
three Turkish language teachers and qualitative data were gathered
through open-ended questionnaire and semi-structured interview with
207 Native Turkish language teachers working in secondary schools in
Adana, Turkey. The results of this study indicated that the pre- and postreading
questions in Teacher’s books are appropriate for learners’ level
and age; however, the texts in the books include long and complicated
structures and unfamiliar words which make comprehension difficult for
learners’ level, age, and interest. Student work books do not have prereading
questions. Turkish language teachers suggest that student work
books should have pre-reading questions as stimuli and that number of
reading comprehension questions should be expanded and extended in
order to embolden learners to think and respond in a more cognitive and
affective manner.

Bu çalışmada, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu
tarafından 2015-2016 öğretim yılında ilköğretim okulları 5 ve 6.
sınıflarda okutulmak üzere önerilen biri Millî Eğitim Bakanlığı biri de özel
bir yayın evince hazırlanmış Türkçe öğrenci çalışma kitapları ve öğretmen
kitaplarında yer alan metin önü ve sonu soruları incelenmiştir. Soruların
Bloom Taksonomisi sınıflandırmasını içerip içermediği, hangi bilişsel ve
duygusal basamak içerisinde yer aldığı, ilgili sınıf ve yaş düzeyine uyun
olup olmadığı göz önüne alınarak incelenmiştir. Bu çalışmada,
araştırmacı ve üç Türkçe öğretmeniyle birlikte tartışarak hazırlanan
Bloom Taksonomisi Değerlendirme Tablosu, Adana ilindeki
ortaöğretimde çalışan 207 Türkçe öğretmenine verilen açık uçlu soruların
oluşturduğu sormaca, yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşme
protokolüyle elde edilen veriler, Türkçe öğretmenlerinin kitapları
inceleyerek Bloom Taksonomisi’ne göre hazırladıkları veriler tablosu nitel
ve nicel olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda öğretmen
kitabındaki metin önü ve sonu sorularının taksonomiye uygun olduğu
ancak metinlerin uzun ve karmaşık yapılarının soruların anlaşılmasını
zorlaştırdığı bulunmuş ve 207 Türkçe öğretmeniyle yapılan görüşmelerde
çalışma kitaplarında metin önü sorularının bulunmamasının
öğrencilerin hazır bulunuşluluğuna ket vuracağı sonucuna ulaşılmıştır.
Türkçe öğretmenleri öğrenci çalışma kitaplarında soruların yer alması ve
sayı olarak soruların artırılmasının öğrencinin daha bilişsel duygusal
olarak düşünüp cevap vermesini kolaylaştıracağını önermiştir.