Metal İçerikli Örme Kumaşların Mukavemet ve Uzama Özelliklerinin İncelenmesi


ÖZKAN İ.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi, vol.34, no.3, pp.255-259, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 34 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlik Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.255-259

Abstract

In this study, breaking strength and elongation behavior of the knitted fabrics including metal wire under axial forces were investigated. For this aim, Stainless steel, copper and silver wires were commingled with two polyamide 6.6 filament yarns. Produced yarns were knitted to 1x1 Rib fabrics. 100% polyamide knitted fabrics were also produced for comparison. Breaking strength and elongation properties of samples were tested at course and wale directions according to TS EN ISO 13934-1 standard. Obtained results were examined statistically. According to the results, there is no significant difference between the strength values of fabrics containing metal wires and control samples. Significant differences were observed in the elongation of the fabrics in the course direction.

Keywords: Metal containing yarn, Breaking strength, Breaking elongation, Knitted fabric, 1x1 Rib

Bu çalışmada, metal içerikli örme kumaşların eksenel gerilmeler karşısındaki mukavemet ve uzama davranışları araştırılmıştır. Çalışma kapsamında çelik, bakır ve gümüş teller eş karıştırma tekniği ile 2 adet poliamid 6.6 filament ile birleştirilerek metal içerikli iplikler üretilmiştir. Üretilen iplikler kullanılarak 1x1 Rib dokusunda örme kumaşlar üretilmiştir. Karşılaştırma amacıyla %100 poliamid örme kumaşlar da üretilmiştir. Üretilen kumaşların sıra ve çubuk doğrultusundaki kopma mukavemeti ve uzama özellikleri TS EN ISO 13934-1 standardına göre test edilmiş ve elde edilen sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak metal içerikli kumaşlar ile kontrol kumaşının mukavemet değerleri arasında anlamlı bir fark yoktur. Kumaşların çubuk yönündeki uzamalarında ise anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Metal içerikli iplik, Kopma mukavemeti, Kopma uzaması, Örme Kumaş, 1x1 Rib