Said's Orientalism: European Scholarship as a Way of Realizing and Justifying Oriental Projects


Creative Commons License

KARA M.

idil, vol.6, pp.3021-3033, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : idil
  • Page Numbers: pp.3021-3033

Abstract

Orientalism has been a highly controversial subject matter which was triggered centuries ago. Various methods have been applied by the Westerners in order to explore and invade the exotic nature of the Orient so as to conquer it and benefit from all aspects of the virgin lands. European scholars and European scholarship have performed the biggest portion of this process since the more the Occident knew about the Orient, the more power and authority they exerted on the Orient and the Oriental. This, on the whole, helped the Occident describe and shape the Orient and the Oriental in accordance with the required policies in an unending time-scope since their policies and ambitions kept changing over time. Edward W. Said’s invaluable work, Orientalism, made a great contribution to the area and it also provided essential answers to the question how the Europeans succeeded in encapsulating the Oriental world in colonized nations and cultures by way of their studies and scholarships. This study, therefore, endeavours to highlight Said’s observations on the European scholars and scholarships as ways of imperialist impositions on the Orient as well as Westerners’ justification and realization of their projects on the Oriental world. 

Şarkiyatçılık yüzyıllar öncesinde tetiklenen, tartışmaya bir hayli açık bir alandır. Şark’ı fethetmek ve bakir toprakların nimetlerinden faydalanmak için onun egzotik doğasını keşfetmek ve sonunda işgal etmek adına Batı tarafından çeşitli birçok yöntem uygulanmıştır. Avrupalı alimler ve Batı ilmi bu sürecin en büyük bölümünü oluşturmaktadır zira Batılılar Şark ile ilgili ne kadar çok bilgi edindilerse, Şark üzerinde o kadar çok güç ve otorite sahibi oldular. Temelde bu, Batı’nın Şark’ı bitmek bilmez bir zaman çizgisinde ve her dönemin kendine has politikalarına göre tanımlamasına ve şekillendirmesine katkı sağlamıştır, çünkü Batı’nın her dönemde Şark ile ilgili politikaları değişkenlik göstermiştir. Edward W. Said’in oldukça kıymetli olan Şarkiyatçılık adlı eseri ise alana epey hatırı sayılır bir katkı sağlamış ve aynı zamanda Batılıların Şark dünyasını çeşitli çalışmalar ve ilim yoluyla nasıl sömürgeleştirilmiş uluslar ve kültürler haline getirebildiği sorusuna esaslı cevaplar sağlamıştır. Bu nedenle bu çalışma, Said’in Batılı alimler ve ilimlerin Şark üzerindeki emperyalist uygulamalar ile ilgili gözlemlerini ön plana çıkarmayı ve bu uygulamaların Batılıların Şark üzerindeki projelerinin meşrulaştırılması ve gerçekleştirilmesi için nasıl birer yöntem olarak kullanıldığını ortaya koymayı hedeflemektedir.