Ölçüm Hatalı Modellerde Ranklara Dayalı Yöntem ile Parametre Tahmini


TOTİK N., ÜSTÜNDAĞ ŞİRAY G.

XVIII. Ulusal ve I. Uluslararası Biyoistatistik Kongresi, 26 - 29 October 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Çukurova University Affiliated: Yes