Sera biber yetiştiriciliğinde organik azot beslemesinin optimizasyonu


DAŞGAN H. Y.

Tarım Bilimleri Dergisi, ss.189-193, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2012
  • Dergi Adı: Tarım Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.189-193

Özet

Bu çalışma 2009 ilkbahar döneminde, organik bitki besleme yöntemleri ile serada “İri kare kesitli” biberlerin azot ihtiyaçlarını araştırarak optimize etmek amacıyla Adana’da Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü seralarında gerçekleştirilmiştir. Denemede altı ayrı azot dozu kullanılmıştır. Bunlar dekar başına 0 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 25 kg olarak seçilmiştir. Organik azot kaynağı olarak Pattrone ticari ismiyle bilinen % 10.21 organik azot içeren gübre kullanılmıştır. Denemede kullanılan biber çeşidi olgunlukta kırmızı renk yapan Flemonco F1 çeşididir. Denemede bitki büyüme parametreleri ölçülmüş, yaprakta azot analizleri yapılmış, meyve pomolojik analizleri yapılmış ve meyve hasat kayıtları tutulmuştur. Deneme sonucunda N uygulamaları bakımından toplam verim değerleri 0, 5, 10, 15, 20, ve 25 kg/da azot dozlarında sırasıyla 2.66, 2.78, 3.33, 4.34, 5.56 ve 5.41 kg/m2 olarak gerçekleşmiştir. Bitki büyüme parametreleri ve meyve pomolojik analizleri de verime parelel sonuçlar sergilemiştir. Bu çalışma sonunda, serada organik olarak kırmızı renkli iri kare kesitli biber yetiştiriciliğinde optimum azot dozunun 20 kg/da olduğuna karar verilmiştir.