Ruminantlarda Enterotoksemi


Creative Commons License

ER C.

Türkiye Klinikleri, vol.5, no.1, pp.42-51, 2019 (National Non-Refereed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri
  • Page Numbers: pp.42-51

Abstract

Enterotoxemia defines diseases caused by toxins of Clostridium perfringens bacteria
which cause significant loss in sheep, lamb and calves. C. perfringens is probably the most common and well known anaerobic pathogen around the world. The agent is settled as a natural part of the intestinal flora in the intestines of all warm-blooded animals and humans. Additionally the agent causes lamb dysantery in ruminants, sheep enterotoxemia (struck), pulpy kidney disease, and many other enterotoxemic diseases in lamb and calves as well. Rapid progression of disease and sudden death without symptoms reduces the likelihood of treatment. Therefore, conservative medicine in
the prevention of disease is more effective, economical and safer than treatment. The basic principles to fight against disease are to reduce the risk factors related to the animal and agent to avoid rapid multiplying and toxin produce. The purpose of this review is sharing current information on clostridial factors leading to enterotoxemia in ruminants, and fight against disease.

Enterotoksemi terimi Clostridium perfringens bakterilerinin toksiniyle oluşan ve koyun,
kuzu ve buzağılarda önemli kayıplara yol açan hastalıkları tanımlar. C. perfringens muhtemelen dünyada en çok bilinen ve en yaygın anaerobik patojendir. Etken tüm sıcak kanlı hayvanların ve insanların bağırsaklarında intestinal floranın doğal bir parçası olarak bulunur. Bunun yanında ruminantlarda kuzu dizanterisi, koyun enterotoksemisi (struck), yumuşak böbrek hastalığı ve yine kuzu ve buzağılarda başka bir çok enterotoksemik hastalığa yol açmaktadırlar. Hastalığın hızlı ilerlemesi ve çoğu vakada henüz daha semptomlar oluşmadan ani ölüm görülmesi tedavi olasılığını azaltmaktadır. Bundan dolayı hastalığın önlenmesinde koruyucu hekimlik tedaviden çok daha etkili, daha ekonomik ve daha güvenlidir. Hastalıkla mücadelede hayvanla ilgili ve etkenle ilgili risk faktörlerini azaltmak ve C.perfringens’in hızla üreyip toksin üretmesini önlemek temel prensiptir. Bu derlemenin amacı büyük ve küçük ruminantlarda enterotoksemiye yol açan klostridiyal etkenlerle ve hastalıkla mücadele konusuyla ilgili güncel bilgileri paylaşmaktır.