AMİYOTROFİK LATERAL SKLEROZ TANISI KONMUŞ HASTALARDA SÜPEROKSİT DİSMUTAZ 1 (SOD1) GEN POLİMORFİZMİNİN İNCELENMESİ


Sönmez E., Kocamaz D., NYİRAHABİMANA F., MENZİLETOĞLU YILDIZ Ş. S. , KOÇ A. F. , ATLI G.

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALARKONGRESİ, 13 - 19 Eylül 2018