Ülkelerin Turizm Talebini Etkileyen Faktörler TürkiyeÜzerine Amprik Bir Uygulama


YILMAZ S., ORANSAY G.

ICOMEP, 26 - 27 Kasım 2016