PANDEMİ SÜRECİNDE ZORUNLU OLARAK EVDE BULUNMA PSİKOLOJİSİ BAĞLAMINDA BİREYLERİN MEKAN ALGISINI ETKİLEYEN RENK TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


Bulut D. M., Canbolat T.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.30, no.3, pp.266-274, 2021 (Peer-Reviewed Journal)