Olea europeae ve Ceratonia siliqua? nınZamana Bağlı Toprak Solunumunun Karşılaştırılması


Creative Commons License

DARICI C.

22. Uusal Biyoloji Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2014, ss.897

  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.897

Özet

Giriş: Toprak üzerinde ve içinde yaşayan tüm canlılar, bitkiler ve hayvanlar, önce toprak oluşumu, sonra toprak kalitesinin gelişimi ve sürdürülmesinde hayati rol oynamaktadır. Toprak kalitesi ise toprağın hem kendi içi yapısı, hem de çevre koşulları ile olan ilişkilerine bağlı ekolojik dengeyi yansıtan önemli bir özelliktir. Toprakta gelişen bitki türü ile toprak verimliliği arasında çok sıkı bir ilişki olduğu bilinmektedir. Bitki türünün toprağın tüm dengelerini yansıtan mikrobiyal faaliyete etkisinin belirlenmesi, ekosistemde etkili faktörler arasındaki karşılıklı etkileşimlerin de ortaya konmasına yardımcı olacaktır. Toprakta gerçekleşen biyolojik aktivite sonucu açığa çıkan CO2 miktarı da tüm bu dengeleri yansıtan önemli bir gösterge olarak kabul edilmektedir. 

Gereçler ve Yöntemler: Bu çalışmada Akdeniz bölgesinde çok yaygın olan Olea europeae L.ve Ceratonia siliqua L.’nın topraklarında in situ toprak solunumu soda-lime tekniği ile, ayda bir defa, 24 saat boyunca belirlenmiştir. 

Bulgular: Toprak solunumu sonucu açığa çıkan CO2 miktarı (mg m-2 gün-1)O. europeae’da 191.9 ile1473.7 arasında iken, C.siliqua’ da ise 31.9 ile 1263.2 arasında bulunmuştur.
Sonuç ve Tartışma: Bu çalışma sonucunda, öncelikle bitkiye göre değişmekle birlikte,aylara bağlı sıcaklık ve nem değişimlerinin toprak solunumunu etkileyen önemli faktörler olduğu anlaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Olea europeae, Ceratonia siliqua, toprak solunumu
Teşekkür: Bu çalışma,Çukurova Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiştir.