İKLİM KOŞULLARINA KARŞI FARKLI ADAPTASYON YETENEKLERİNE SAHİP BİBERLERDE (Capsicum annuum L.) ANTER KÜLTÜRÜNE MEVSİM ETKİSİ


ATA A., BÜYÜKALACA S.

Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.29, sa.2, ss.90-98, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 29 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Ç.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.90-98

Özet

Bu çalışmada iklim koşullarına adaptasyon bakımından farklı özelliklere sahip (düşük ve yüksek sıcaklığa tolerant ve hassas) biber genotiplerinde, farklı zamanlarda embriyo oluşumu ve bitkiye dönüşümü belirlenerek iklim koşulları ile genotiplerin adaptasyon yetenekleri arasındaki ilişkinin varlığını bulmak amaçlanmıştır. Farklı genotiplere ait tek çekirdekli mikrosporları içeren anterler daha önceden hazırlanmış olan iki farklı BAP konsantarasyonu içeren MS besin ortamına 12 boyunca her ay dikilmiştir. En yüksek embriyo verimi ağustos ayında % 66.36 oranı ile İnan 3363 kültür çeşidinde, en yüksek oranda bitkiye dönüşüm ise tüm genotiplerde Nisan ayında gerçekleşmiştir. Genotiplerin farklı iklimlere adaptasyon yetenekleri ile embriyo oluşumu arasında ilişkinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler : Biber anter kültürü, mevsim etkisi

In this study, pepper genotypes that they have different capabilities to climatic conditions adaptation (low and high temperature tolerant and sensitive), determining the climatic conditions at different times of embryo formation and plant transformation with the genotypes were to find the existence of the relationship between adaptation. Anthers of different genotypes, that has single core microspore, planted each month for 12 to MS medium that containing two different BAP concentration. Highest embryo ratio was obtained from İnan 3363 cultivar variety that tolerant genotypes to high temperature the highest rate of all genotypes in plant transformation took place in April. Adaptation of genotypes to different climates with embryo formation between relationship were determined.

Key Words : Pepper, anther culture, effect of season