Kurutma Sıcaklığının Denim Kumaş Özelliklerine Etkisi


MEZARCIÖZ S.

17nci Ulusal ve 3ncü Uluslararası Tekstil Kimyasalları ve Teknolojilerindeki Son Gelişmeler Sempozyumu, 20 - 22 Kasım 2019