Kadının Temerrüt Riskini Azaltmadaki Rolü


Çığşar B., ÜNAL ÖZPALAMUTCU D.

1. Uluslararası Kadın Araştırmaları Sempozyumu, 13 - 14 Ekim 2017