Microarray reporters design for thalassemia mutation to Turkey


YÜZBAŞIOĞLU ARIYÜREK S. , AKSOY S. K.

NanoTR-III Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı, 11 - 14 Haziran 2007