Konjenital maksiller lateral eksikliğinin ortodontik tedavi sonrası hemen yüklenen implant ile tedavisi olgu sunumu


AKOĞLAN M. , BENLİDAYI M. E. , TATLI U. , Müderris E.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22.Uluslararası Bilimsel Kongresi, 12 - 15 Kasım 2015