RİSK İŞTAHININ PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ


DEMİREZ D., KANDIR S. Y.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.29, ss.92-102, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 29 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.35379/cusosbil.751018
  • Dergi Adı: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.92-102

Özet

Bu çalışmanın amacı, finansal piyasalarda riskin bir göstergesi olarak ülkemizde Aralık 2008 tarihinden itibaren hesaplanan Risk İştahı Endeksinin (RİSE) pay getirileri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Yerli yatırımcılar için değişim metodu ile hesaplanan RİSE bağımsız değişken olarak kullanılmış ve BİST 100 endeksindeki değişim modele kontrol değişkeni olarak dâhil edilmiştir. Ocak 2009 - Ocak 2019 döneminde borsada işlem gören paylar, piyasa değerlerine göre sıralanmış ve en düşük piyasa değerine sahip %10’un içerisinde kalan paylardan portföy oluşturulmuştur. Risk iştahının pay getirileri üzerindeki etkisi çoklu regresyon modeli ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, risk iştahının pay getirileri üzerinde sınırlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.