Siber Saldırılar ve Kuzey Atlantik Antlaşması?nın Uygulanması


ERENDOR M. E.

Siyasi İlimler Türk Derneği XIV. Lisansüstü Konferansı, Adana, Türkiye, 05 Kasım 2016

  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Soğuk Savaş sonrası Sovyetler Birliği tehdidinin ortadan kalkması ile beraber, NATO yeni dönemi, riskler ve belirsizlikler üzerine inşa etmeye ve bu bağlamda yeni politikalar oluşturmaya başlamıştır. Soğuk savaş sonrası, teknolojinin gelişmesi, internetin kullanılmaya başlaması ve internet kullanımın farklı alanlarda da kendini göstermesi ile beraber bu teknolojik gelişmeler yeni risklerin ve belirsizliklerin teknoloji üzerinden de ortaya çıkmasına neden olmuş ve özellikle de 2007 yılında Estonya’ya yapılan siber saldırıların getirmiş olduğu belirsizlik ortamı NATO’nun siber güvenlik üzerine politikalar oluşturması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, siber saldırılara karşı hangi uluslararası hukuk kuralların uygulanacağı ya da kuvvet kullanımı çerçevesinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sorunsalı ve Estonya saldırıları ile başlayan 5. Maddenin siber saldırılara karşı uygulanması konusundaki fikirler ve karşıt görüşler, NATO içerisindeki kararsızlığı da arttırmıştır. 4. Maddenin Estonya saldırılarında uygulanmasına rağmen NATO içerisindeki farklı görüşlerinde desteği ile siber saldırıların 5. Madde çerçevesinde değerlendirilebileceği görüşü 2014 yılında Galler Zirvesinde kabul edilmiştir. Fakat buradaki önemli nokta alınan kararın politik olmasıdır, çünkü zirve de siber saldırıların duruma göre (case-by- case) 5. Madde çerçevesinde değerlendirilebileceği kabul edilmesine rağmen, bununla ilgili bir yol haritası veya hangi saldırı türlerinin bu çerçeve de değerlendirileceği belirtilmemiştir. Bu çalışma da siber saldırıların hangi durumlarda kuvvet kullanımı çerçevesinde değerlendirilebileceği açıklanacaktır.