Bir Saanen Keçisinde Ksantom Olgusu (A Case of Xanthoma in a Saanen Goat)


Creative Commons License

Özmen Ö., Halıgür M.

X. Ulusal ve I. Uluslararası Veteriner Patoloji Kongresi, Burdur, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2020, ss.185-186

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Burdur
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.185-186

Özet

Özet Bu olgu sunumunda, 2 yaşlı Saanen ırkı bir keçide sakral bölgede deri altında saptanan ksantom olgusu tanımlandı. Deri yüzüldüğünde açık kahverengi tonda 8.5x4x0,5cm ebatlarında bir kitle saptandı. Bu kitlenin tüm kesit yüzü boyunca boz-beyaz-sarımtırak renkte olduğu dikkati çekti. Histopatolojik incelemede köpüklü makrofajların yoğunlukta olduğu, bunun yanı sıra dev hücreleri ile lipid materyal ve kolesterol kleftlerine rastlandı. Bu şekildeki histopatolojik hücre ve materyal topluluğunun stroma ile çevrili lobüller oluşturduğu görüldü. Lipid materyalinin tespiti amacıyla frozeen kesitler alınarak Oil-Red-O ile boyandı. Bu boyamada hem ekstrasellüler hem de büyük köpüklü makrofajların sitoplazmalarında lipid materyali saptandı. Ayrıca, doku kesitlerine immunohistokimyasal olarak yapılan vimentin, prolifere hücre çekirdek antijeni ve CD68 markırlarından pozitif sonuçlar alınırken, düz kas aktin, gliyal fibriler asidik protein ve S100 markır boyamalarından negatif sonuçlar alındı. Bu olgu sunumu bir keçideki ksantom hakkındaki ilk rapor olması açsından önem taşımaktadır