Etilen Glikol+Sülfürik Asit İçerisinde 7075 Aluminyum Alaşımı Üzerinde Aluminyum Oksit Tabakasının Geliştirilmesi


Creative Commons License

Ateş S., Mutlu R. N. , DOĞRU MERT B. , YAZICI B.

Engineering Sciences (NWSA), cilt.12, ss.123-132, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 12 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Engineering Sciences (NWSA)
  • Sayfa Sayıları: ss.123-132

Özet

 

Bu çalışmada, 7075 aluminyum (Al) alaşımının korozyon dayanımının arttırılması amacıyla, Al yüzeyindeki oksit tabakasının geliştirilmesi hedeflenmiştir. 7075Al?un anot, Pt katot ve Ag/AgCl?nin referans elektrot olarak kullanıldığı üç elektrot sisteminde, 30 dakika boyunca farklı potansiyeller (0.5-2V) uygulanarak oluşan akımın, zamanla değişimleri belirlenmiştir. Elektrolit derişim etkisinin belirlenmesi için; değişik derişimde Etilen Glikol (EG) içeren (0.0; 0.1; 0.5; 0.6; 0.7; 1.0; 1.5 M), 0.4 M H2SO4 çözeltileri kullanılmıştır. Korozyon davranışları ise %3.5 NaCl içerisinde elektrokimyasal impedans spektroskopisi, akım-potansiyel eğrileri yardımıyla araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; en uygun oksit kaplama potansiyeli 2V, katkı derişimi 0,5M Etilen Glikol (EG)„dur. Bu koşullarda oluşturulan oksit tabakasının korozyon direnci, 0.4M H2SO4?de elde edilene göre yaklaşık iki kat artmıştır.

Anahtar Kelimeler: 7075 Aluminyum, Etilen Glikol, Korozyon, Gözenekli Oksit Filmi, Elektrokimyasal İmpedans Spektroskopisi

In this study,we aimed to develop oxide layer on 7075 aluminum alloy (Al) in order to increase the corrosion resistance of Al. A conventional three-electrode system, which 7075 Al is anode, a platinum sheet is cathode and Ag/AgCl(3 M KCl) is  reference electrode was used under atmospheric condition, at different potentials (0.5-2 V) during 30 minutes. The current-time curves were obtained. Due to determine the effect of additive  concentrations (0.0 ; 0.1 ;0.5 ;0.6 ;0.7 ;1.0 ;1.5 M) Ethylene Glycol (EG) containing in 0.4 M H2SO4 were used. The corrosion behavior was investigated in 3.5% NaCl by electrochemical impedance spectroscopy,current-potential curves. The results showed that; the convenient potential is 2 V and the most suitable EG concentration is 0.5 M. The corrosion resistance of the oxide layer formed in this condition was increased about twice time compared to that obtained from 0.4 M H2SO4.

Keywords: 7075 Aluminum, Ethylene Glycol, Corrosion, Porous Oxide Film, Electrochemical Impedance  Spectroscopy