ASA Skoru, Cerrahi Öncesi Hemoglobin-Hematokrit Değerleri ve Cerrahi Tipi ile Perop ve Postop Kan Transfüzyonu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.


BİRİCİK E.

ZEUGMA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ., 13 - 16 Eylül 2018