Uluslararası Yükseköğrenim trendleri bağlamında iletişim eğitimini yeniden düşünmek


Creative Commons License

ELPEZE ERGEÇ N.

Selçuk İletişim, cilt.8, sa.2, ss.5-31, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 8 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Selçuk İletişim
  • Sayfa Sayıları: ss.5-31

Özet

Yükseköğrenimde dünyada yaşanan dinamizm, ülkemizdeki üniversite eğitim süreçlerini de etkilemektedir. Türkiye?de 60 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan iletişim eğitiminin dünyada ve ülkemizde farklı biçimlerde uygulamaları gözlemlenmektedir. Çalışmanın temel sorunsalı iletişim fakültelerindeki eğitim yapısının günümüz yükseköğrenim eğilimleri çerçevesinde değerlendirilmesidir. Çalışmada, yükseköğrenim sistemine kayıtlı 48 üniversitenin iletişim fakültelerinin eğitim yapıları incelenmiştir. İletişim eğitiminin genel yapısının yükseköğrenim trendleri bağlamında incelendiği çalışmada, iletişim eğitiminin yükseköğrenimin güncel eğilimlerinin oldukça uzağında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.