endovasküler aort tamiri girişimlerinde anestezi deneyimlerimiz


TÜRKTAN M.

çukurova uluslararası multididipliner çalışmalar kongresi, 13 - 16 Aralık 2018