DOKUMA KUMAŞ TASARIM EĞİTİMİNDE TEMA-TASARIM BAĞLAMINDA BİR YÖNTEM ÖNERİSİ: METAFOR KULLANIMI


HALAÇELİ METLİOĞLU H.

CUMHURİYETİN IŞIĞINDA YÜKSEKÖĞRETİMDE SANAT EĞİTİMİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU BİLDİRİ KİTABI, 23 - 25 Kasım 2016