DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ: ÜST-ORTA GELİR GRUBU ÜLKELERİ İÇİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ


MİKE F. , KARDAŞLAR A.

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE onApplied Economics and Finance(ICOAEF 2017), 5 - 07 Aralık 2017