Anterior Servikal Diskektomi sonrası Vokal Fold Paralizisi: Olgu Sunumu


ERKAN A. N. , AKIN ŞENKAL Ö.

32. ULUSAL TÜRK KBBBBC KONGRESİ, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010

  • Basıldığı Ülke: Türkiye