Smart Destination Branding: A 360-Degree View to the Sustainable Development of the City Through Tourism: Mersin Case


Yavuz M. C.

Detay Yayıncılık, Ankara, 2019

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Detay Yayıncılık
  • City: Ankara

Abstract

This study mainly describes a technical issue of 'how a city can become a brand'. Being a brand is seen as an issue related to improving quality. Ensuring the quality of life of the people, involving all the stakeholders involved in the primary function (tourism) in the city, and establishing sustainability principles should be ensured. The problems caused by the population density and economic activities should be solved and managed without causing harm that cannot be tolerated to the city ecology. Although the subject is technical, as information and needs are constantly changing today, the issue has been tried to be approached from an innovative, inclusive, 'smart' perspective. The word 'smart' here does not only include the inclusion of smart city technologies in the branding processes of the city but also covers fulfilling the requirements of sustainability, improving the quality of life of the people, and satisfying all stakeholders. In this respect, the study is both a study that deals with and examines all the processes of a city's branding with tourism and a pioneering study that addresses the issue with a 'smart' branding approach.

Bu çalışma, esasen, teknik bir konu olan “bir kentin nasıl marka olabileceği”ni anlatmaktadır. Marka olmanın, niteliği geliştirmekle alakalı bir konu olduğu dikkate alındığında, halkın yaşam kalitesinin sağlanması, kentteki geliştirilmek istenen temel işlevle (turizm) ilgili tüm paydaşların sürece dahil edilmesi, sürdürülebilirlik ilkelerinin tesis edilmesi ve nüfus yoğunluğunun ve ekonomik faaliyetlerin yarattığı sorunların şehir ekolojisine tolore edilemeyecek zararlar oluşturmadan çözülmesi ve yönetilmesi için, konu her ne kadar teknik olsa da, günümüzde bilgi ve ihtiyaçlar sürekli değiştiğinden, konuya yenilikçi, kapsayıcı, “akıllı”, bir bakış açısıyla yaklaşılmaya gayret edilmiştir. Buradaki “akıllı” kelimesi, marka kent olma süreçlerine, sadece akıllı şehir teknolojilerini dahil etmeyi kapsamamakta, sürdürülebilirlik, halkın yaşam kalitesinin artırılması ve tüm paydaşların da tatmin edilmesi şartlarının yerine getirilmesini kapsamaktadır. Bu yönüyle çalışma, hem bir şehrin turizmle marka olmasının tüm süreçlerini bütüncül bir şekilde ele alıp inceleyen bir çalışma hem de konuyu “akıllı” markalama yaklaşımıyla ele alan öncü bir çalışma niteliğindedir.