Eğitsel Anlamda Artırılmış Gerçeklik Kullanımı: Bir İçerik Analizi Çalışması


Creative Commons License

TEKDAL M. , Saygıner Ş.

10th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Rize, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2016, ss.173-184

  • Basıldığı Şehir: Rize
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.173-184

Özet

Öğrenmeyi kolaylaştırmak ve eğitimin etkililiğini artırmak amacıyla gerçekleştirilen eğitimde teknoloji kullanımı, her geçen gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Son zamanlarda eğitim ortamlarında adı sıklıkla duyulan bu yeniliklerden biri “Artırılmış Gerçeklik (AG)” teknolojisidir. AG uygulamalarının getirdiği yeniliklere bakıldığında eğitim öğretim ortamları için yararlı bir potansiyel olacağı düşünülebilir. Bu bağlamda eğitim amaçlı AG kullanımıyla ilgili deneysel çalışmaların incelenmesinin ve sonuçların değerlendirilmesinin önem taşıdığı düşünülmektedir. Bu doğrultuda, “Augmented Reality”, “Experimental Research” ve “Education” anahtar kelimeleri kullanılarak veri tabanlarında bir tarama yapılmış ve 57 çalışmaya ulaşılmıştır. İlk incelemeler sonucu, araştırmacılar tarafından belirlenen seçim ölçütlerine uyan 32 deneysel çalışma incelemeye alınmıştır. Çalışmaların analizi için bir “Makale değerlendirme formu” geliştirilmiş ve elde edilen veriler içerik analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, AG’nin informal ortamlarda da eğitsel anlamda kullanımının olduğu, en fazla fizik ve mühendislik alanlarında çalışmalar yapıldığı tespit edilmiştir. Eğitim düzeyi açısından bakıldığında, hemen her kademeden öğrenci gruplarına hitap eden bir teknoloji olduğu söylenebilir. Çalışmalarda çoğunlukla AG uygulamalarının uzamsal beceriler, öğrenci başarı, tutum ve motivasyon düzeylerine etkisi incelenmiştir. Bu çalışmalarda ulaşılan sonuçlarına bakıldığında ise 28 çalışmada, incelenen temalar üzerinde AG uygulamalarının, anlamlı düzeyde bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, AG’nin eğitime katkı sağlayacağı ve bu çalışmanın gelecek araştırmalara yol gösterici olabileceği düşünülmektedir.