KÖK KANALLARI HEDSTRÖM EĞELERLE DOLDURULAN 2 PREMOLAR VE 2 MOLAR DİŞİN TEKRARLAYAN KANAL TEDAVİLERİ: OLGU SUNUMU


ÖZBİLEN G.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.41-44, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 8
  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.41-44

Özet

Endodontik başarısızlıklar yetersiz aseptik 
kontrol, uygun olmayan giriş kavitesi, temizleme, 
şekillendirme ve tıkama yetersizlikleri ve gözden kaçan 
kanallar, iyatrojenik yanlışlıklar, kök kanal tedavisi 
sonrası koronal dolgunun kaybı ile kök kanal sisteminin 
tekrar enfeksiyonu sonucunda oluşabilir. Endodontik 
iyatrojenik problemlere kanal içi düzensizlikler, kök 
perforasyonları, furkasyon perforasyonları, strip 
perforasyon ve kırık alet varlığı dahil edilebilir. Bu 
hatalara ek olarak kanalların uygun şekilde ve uygun 
materyalle doldurulmaması da iyatrojenik bir hatadır. 
Bu makalede uygun olmayan tıkama materyali 
kullanılarak yapılmış yetersiz çalışma boyuna sahip 
apikal lezyonları bulunan 2 küçük azı ve 2 büyük azı 
dişin tekrarlayan kök kanal tedavileri sunulmuştur
Endodontic failures may arise from inadequate 
aseptic control; unsuitable entrance cavity; 
inadequacies in cleaning, shaping and sealing; 
overlooked canals; iatrogenical mistakes; loss of 
coronal filling after root canal treatment and repetitive 
infection in root canal system. Intracanal irregularites, 
root perforations, furcation perforations, strip 
perforation and seperated instruments can be included 
in endodontical iatrogenical problems. In addition to 
these problems, failure in obtaning the canals and 
material is also an iatrogenical fault. In this article, 
repetitive root canals of 2 premolar and 2 molar teeth 
which have been made by inappropriate sealing 
material and which consist of apical lesions with 
inadequate working length have been presented.