One of the First Doctors of Republic Period of Turkey: Dr Ahmet Cansunar (1920-2012) - Cumhuriyet Döneminin İlk Türk Hekimlerinden Doktor Ahmet Cansunar (1920-2012)


TORUN S. , OKUR S. L.

8. Lokman Hekim ve Folklorik Tıp Günleri, Gaziantep, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2013, cilt.2013 8th, no.1, ss.7

  • Cilt numarası: 2013 8th
  • Basıldığı Şehir: Gaziantep
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.7

Özet

Lokman Hekim Journal 2013; Supplement VIII. Lokman Hekim Days 22 - 25 May 2013 First Session: Biographies -Obituaries
22 May 2013 Wednesday 13:45-15:30
Chairmen: Sarı N., Arda B.
CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK TÜRK HEKİMLERİNDEN DOKTOR AHMET
CANSUNAR (1920-2012)
Lale Okur1, Serap Torun2
1Assist. Prof Çukurova University Adana Health High School, Dept. of Midwife, slokur@cu.edu.tr
2Assist. Prof. Çukurova University Adana Health High School, Dept. of Nursing, setorun@cu.edu.tr
Birinci Dünya Savaşı’nda, önce İngilizler sonra Fransızlarca işgal edilen Antep’in şehre küsmüş bir
mahallesinde, 1920 yılında Bakkal Ahmet’in dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Ahmet Cansunar,
zorlu geçen çocukluk döneminden sonra tıp eğitimi almak için İstanbul’a gelir. Üniversite hayatı;
ekmeğin karne ile alınabildiği, karartmaların yapıldığı İkinci Dünya Savaşı yıllarına denk düşer.
Nazi Almanya’sından kaçan Yahudi asıllı hocalardan tıp eğitimini alarak 1946 yılında İstanbul
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olur. Bunu takiben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde uzmanlık
eğitimini alıp, dâhiliye uzmanı olarak doğduğu şehre döner. 1956 yılında başladığı, halka hizmet Hakka
hizmet anlayışı ile sürdürdüğü hekimlik mesleğini kesintisiz 60 yıl boyunca sürdürür. Kiminin parası
kiminin duası ilkesiyle kendisine başvuran hiçbir hastayı geri çevirmemiş, 72 dernek ve kuruluşlara
ücretsiz hizmet etmiş olan Doktor Ahmet Cansunar, sadece tıp doktoru değil aynı zamanda iyi bir
hatip, edebiyatçı, musiki hayranıdır. Her zaman gurur duyduğu üç doktor ve bir mühendis evlat
yetiştirerek onların da aynı felsefe ile halka hizmet etmesine vesile olmuştur.
Bu çalışmada, Doktor Ahmet Cansunar’ın biyografisi hazırlanmış olup, genç meslektaşlarına ilham
kaynağı olabilmesi umudu ile tanıtılması ve Türk Tıbbına hizmetlerinin yâd edilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ahmet Cansunar
ONE OF THE FIRST DOCTORS OF REPUBLIC PERIOD OF TURKEY: DR AHMET
CANSUNAR (1920-2012)
Ahmet Cansunar was born in 1920 in Antep, Turkey into a family has six children. His father was
a grocery. It was very hard time for people living in Antep, because the city was firstly invaded by
the British and then French forces during the World War I. After a hard childhood time, he went to
İstanbul for his university education. He got his medical education from İstanbul University. During
his education, the tragic days of World War II had influenced his life. There was no money, even
bread. As early as 1933 Atatürk invited numbers of prominent German Jewish professors to flee
Nazi Germany and settle in Turkey. So he had taken lessons from these scholars while his medical
education. After graduation medical faculty in 1946, he got his Internal Medicine residency from
Cerrahpaşa Medicine Faculty. He returned to Gaziantep in 1956 and began to study at his own city.
He had a great compassion for his patients and serving the community. He always wanted to help
people as a doctor and the money never had been the first aim for his life. Although he had his special
office, he had spent lots of time as studying for community services. He had studied volunteering
for 72 social services not getting money. While working full-time, Dr. Ahmet Cansunar had found
time for other leisure in his life. He was an active member in her community. He had interested in
literature and liked the traditional Turkish music. This study is a biography of doctor Ahmet Cansunar.
We hoped that, his life may inspire his new gratuated colleagues and also memorialize his labories
for Turkish Medicine.
Keywords: Ahmet Cansunar

ONE OF THE FIRST DOCTORS OF REPUBLIC PERIOD OF TURKEY: DR AHMET
CANSUNAR (1920-2012)
Ahmet Cansunar was born in 1920 in Antep, Turkey into a family has six children. His father was
a grocery. It was very hard time for people living in Antep, because the city was firstly invaded by
the British and then French forces during the World War I. After a hard childhood time, he went to
İstanbul for his university education. He got his medical education from İstanbul University. During
his education, the tragic days of World War II had influenced his life. There was no money, even
bread. As early as 1933 Atatürk invited numbers of prominent German Jewish professors to flee
Nazi Germany and settle in Turkey. So he had taken lessons from these scholars while his medical
education. After graduation medical faculty in 1946, he got his Internal Medicine residency from
Cerrahpaşa Medicine Faculty. He returned to Gaziantep in 1956 and began to study at his own city.
He had a great compassion for his patients and serving the community. He always wanted to help
people as a doctor and the money never had been the first aim for his life. Although he had his special
office, he had spent lots of time as studying for community services. He had studied volunteering
for 72 social services not getting money. While working full-time, Dr. Ahmet Cansunar had found
time for other leisure in his life. He was an active member in her community. He had interested in
literature and liked the traditional Turkish music. This study is a biography of doctor Ahmet Cansunar.
We hoped that, his life may inspire his new gratuated colleagues and also memorialize his labories
for Turkish Medicine.
Keywords: Ahmet Cansunar