GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARININ KARLILIKLARINA GÖRE PERFORMANSLARININ ANALİZİ


Creative Commons License

AKBULUT R., RENÇBER Ö. F. , Şen B.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.19, ss.273-290, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 19 Konu: 36
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.273-290

Özet

Bu çalışmada, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının karlılıklarına göre performanslarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, ülkemizde girişim sermayesini sağlayan oluşumlardan birisidir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıkları sahip oldukları fonları, rekabet ve yüksek büyüme potansiyeline sahip şirketlere yatırım yaparak gerek şirketlere değer kazandırmayı gerekse yatırımcılarına kazanç sağlamayı hedeflemektedir. Şirketlerin performans ölçümleri 2011-2015 yılları arasını kapsamaktadır. Performanslar promethee yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda 2011 yılında İş girişim, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Gözde ve 2015 yılında Kobi GSYO şirketlerinin en yüksek performansa sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra şirketlerin karlılık performanslarının yıldan yıla değişkenlik gösterdiği ve performans ölçümündeki en önemli değişkenin Net Kar Marjı olduğu bulgularına ulaşılmıştır

The aim of this article is to compare the performances of venture capital investment trust incorporations according to their profitabilities. Venture capital investment trustin corporations are one of them that is gathered venture capital in our country. Venture capital investment trust incorporations are target which they have gathered funds to add value to the companies and to supply earnings to the entrepreneurships through investingin the companies with high growth and competitive power. Analysis period of firms covers between the years 2011-2015. Their performance has been analysed with promethee method. At the end of the analysis It was found that was found that Incorporations have been the highest performance in the years that respectively İş Venture Capital Inc. in the year 2011, Gözde Venture Capital Inc. in the years 2012, 2013 and 2014 and Kobi Venture Capital Inc. in the 2015. Apart from these, it was found that firms’ profitabilities change from year to year and net profit margin is the most important variable in the performance measurement.