Gıda Kaynaklı Mikroorganizmalar Arası Antimikrobiyel Gen Transferi


KONURAY G. , ERGİNKAYA Z.

Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi “Sektörle İşbirliği”, 10 - 13 Kasım 2016