İNGİLTERE VE TÜRKİYE’DEKİ SPORDA ŞİDDET YASALARI


BİLİR F. P. , ERYILMAZ F.

ÇUKUROVA I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 13 - 16 Aralık 2018