KAYMA YOLU OLUŞTURAN SİSTEMLERİN ENDODONTİK PREPARASYONLARDA TRANSPORTASYON VE MERKEZDE KALMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ


KÜDEN C. , YOLDAŞ H. O. , YILMAZ A. Ş. , DUMANİ A.

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Kongresi, 26 - 29 Mayıs 2016