BAKIRIN HİDROKLORİK ASİT ORTAMINDAKİ KOROZYONUNAMESALAZİNDEN SENTEZLENEN SCHİFF BAZININ İNHİBİTÖROLARAK ETKİSİ


KILINÇÇEKER G. , BAŞ M., GİZİR A. M. , SANGÜN M. K.

XV. International Corrosion Symposium, 26 - 28 Ekim 2018