USE OF ANTITHROMBOTIC DRUGS IN CATS AND DOGS


Creative Commons License

Özdemir Kütahya Z. , Traş B.

INTERNATIONAL ANKARA CONFERENCE OF SCIENTIFIC RESEARCH, Ankara, Turkey, 4 - 06 March 2019, pp.397-398

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.397-398

Abstract

Thrombosis is a pathophysiological condition which is common in cats and dogs with high morbidity and mortality rates. Although the epidemiology of thrombosis is not clearly known, changes in the rheology of blood and vascular structure play a role in the development of thrombosis in the activity of platelets and clotting factors. These changes which cause thrombosis, have a high incidence of immune-mediated hemolytic anemia and protein-loss nephropathy in dogs, and heart disease in cats. In dogs; pancreatitis, Cushing's syndrome, sepsis, cancer, cerebrovascular diseases, heart diseases, glucocorticoid administration, laminitis and navicular diseases in horses, and changes causing thrombosis in lung and heart parasites occur in all animals. Antithrombotic drugs are used to prevent the formation and expansion of thrombosis, while thrombolytic drugs are used to dissolve the clot. Antithrombocytics (aspirin, clopidogrel, ticlopidine) are recommended in the treatment of arterial thromboembolism, while anticoagulants (warfarin, heparin, low molecular weight heparin, rivaroxaban) are recommended in cases of venous thromboembolism. In some cases of arterial thromboembolism, combined therapy with anticoagulants is preferred because treatment with antithrombocytic drugs does not provide full efficacy. Although the epidemiology of venous and arterial thrombosis, which is known in human medicine, is valid for veterinary medicine, cat and dog physiology and diseases associated with thrombosis vary greatly. In this review, current data on the clinical use of antithrombotic agents in veterinary medicine have been evaluated. As a result, more studies are needed in this field in cats and dogs.

Damar veya kalp içerisinde kanın pıhtılaşması olan tromboz, kedi ve köpeklerde yaygın görülen, morbidite ve mortalite oranı yüksek patofizyolojik bir durumdur. Trombozun epidemiyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte, trombositlerin ve pıhtılaşma faktörlerinin etkinliğinde, kanın reolojisi ve damar yapısındaki değişiklikler tromboz gelişiminde rol oynar. Tromboz oluşumuna neden olan bu değişikliklerin köpeklerde immun aracılı hemolitik anemi ve protein kayıplı nefropati, kedilerde ise kalp hastalıklarında ortaya çıkma insidansı yüksektir. Köpeklerde pankreatitis, Cushing sendromu, sepsis, kanser, serebrovasküler hastalıklar, kalp hastalıkları, glukokortikoid uygulaması, atlarda laminitis ve naviküler hastalıklar ile tüm hayvanlarda akciğer ve kalp parazitlerinin oluşturduğu enfestasyonlarda tromboz gelişimine neden olan değişiklikler meydana gelir. Antitrombotik ilaçlar, trombozun oluşumu ve genişlemesini önlemek için kullanılırken, trombolitik ilaçlar pıhtıyı eritmek için kullanılır. Arteriyel tromboembolizm tedavisinde antitrombositikler (aspirin, klopidogrel, tiklopidin) önerilirken, venöz tromboembolizm vakalarında ise antikoagülanlar (varfarin, heparin, düşük moleküler ağırlıklı heparin, rivaroksaban) önerilmektedir. Bazı arteriyel tromboembolizm durumlarında ise antitrombositik ilaçlarla tedavi tam etkinlik sağlayamadığı için antikoagülanlar ile kombine tedavi tercih edilmektedir. Beşeri hekimlikte bilinen venöz ve arteriyel trombozun epidemiyolojisi veteriner hekimlik için geçerli olsa da kedi ve köpek fizyolojisi ve trombozun eşlik ettiği hastalıklar büyük farklılıklar gösterir. Bu derlemede veteriner hekimlikte antitrombotiklerin klinik kullanımı ile ilgili güncel veriler değerlendirilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak kedi ve köpeklerde bu alanda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.