Parsiyel penetran keratoplasti yapılan olgularda donör ve hasta özelliklerinin postoperatif endotel hücre kaybı üzerine etkisinin araştırılması


IŞIK P., ERDEM E. , HARBİYELİ İ. İ. , YAĞMUR M. , ERSÖZ T. R.

51. TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2017

  • Basıldığı Ülke: Türkiye