Kilis Kenti Alan Kullanımlarındaki Zamansal Değişimin Değerlendirilmesi.


YÜCEL M. , ÇOBAN A.

ISUEP2018 Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu: Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, 28 - 30 Haziran 2018