Dijital yerlilerin Mahremiyet kavramının Sorgulanması


Creative Commons License

ELPEZE ERGEÇ N., DOĞAN M. E.

Medya ve Mahremiyetin Sınırları Ulusal Sempozyumu., Erzurum, Turkey, 6 - 08 November 2013, pp.3

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.3
  • Çukurova University Affiliated: Yes

Abstract

Concept of privacy is not new or ambiguous to us. As values change in this day, privacy also loses its status quo. According to conventional definitions, privacy is a essential feature of humanity. In addition carrying one’s set of self values, privacy mediates reaching other goodnesses. At the present time a phase shift occurred in the concept of privacy similarly to other concepts. This paper aims to examine the change in the boundaries of privacy for digital natives, within the context of social media. The study purposes to test the presumption, if the digital natives born in the age of technological revolution consider about the conventional boundaries of privacy or constitute updated privacy concept of the new era. Therefore, a focus group study on the facebook will be established to theorise the update boundaries, definitions and phase shifts of privacy in the social media for the digital natives’ generation of post nineties. Today, privacy is no more to conceal something as the concept is used as autonomy and emancipation of the individual. In that sense, the study intends to reach a conclusion on a current definition of privacy via the focus group study of contexts shared on facebook.

Mahremiyet, ne yeni ne de muğlak bir kavramdır. Değerlerin sürekli değiştiği günümüzde, mahremiyet kavramı statükocu duruşunu yitirmekte. Geleneksel tanımlamaya göre, mahremiyet kendi başına insanı insan yapan temel nitelikler arasındadır. Bugün her şey gibi mahremiyet kavramının da değiştiği gözlemlenmektedir. Bu çalışma teknolojik devrimin yaşandığı günümüzde, dijital yerlilerin mahremiyet sınırlarının değişiminin sosyal medya düzleminde sorgulanmasını amaçlamaktadır. Çalışma, teknoloji devriminin içine doğan ve yetişen dijital yerlilerin geleneksel mahremiyet kavramını önemsemediğini ve yeniçağın mahremiyet kavramını kurduğu varsayımını sınayacaktır. Bu amaçla, sosyal paylaşım sitesi facebook kullanımına ilişkin yapılan odak grup çalışması ile sosyal medya üzerinde dijital yerli olarak adlandırılan doksan sonrası gençliğinin mahremiyet sınırları, mahremiyetteki dönüşümleri ve yeni mahremiyet tanımları ortaya konuldu. Günümüzde mahremiyet bir şeylerin gizlenmesi değil, kişinin kendi otonomisini ve özerkliği sağlaması anlamında kullanılmakta ise günümüz gençliğinin facebook kullanımında paylaştıkları içerikler değerlendirilirken, yapılan analizle mahremiyet kavramının güncel tanımına ulaşılması denenecektir.