Eş?ari?nin Mutezile?den Ayrılmasının Nedenleri Üzerine Bir Deneme


ŞIK İ.

Ç.Ü.İ.F.D., cilt.4, no.1, ss.283-310, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2004
  • Dergi Adı: Ç.Ü.İ.F.D.
  • Sayfa Sayıları: ss.283-310

Özet

Özet

Ebu Hasan el-Eş’ari, Ehl-i Sünnet öğretisinin büyük temsilcilerinden biridir.

Onun Mutezileden ayrılıp, Ehl-i Sünnet’e geçmesi sadece o gün değil günümüzde de

hala tartışılan bir meseledir. Konuyla ilgili kaynaklara baktığımızda bu olayın birden

fazla sebebe dayandırılğını görmekteyiz. Araştırmamızda bunlardan hangisinin asıl

sebep olduğunu irdelemeye çalıştık. Kanaatimizce bu olayı tek bir sebebe bağlayarak

yapılan açıklamalar gerçeği bütünü ile yansıtmaktan uzaktır. Bütün sebepleri bir arada

değerlendirerek yapılan yorumlar bizi daha doğru sonuçlara götürebilir. Bu bağlamda

konuya bakarak ayrılma hadisesini bütüncül bir yaklaşımla, sosyal, siyasi ve ekonomik

tüm faktörleri göz önüne alarak değerlendirdik.

Anahtar Kelimeler:

 

 

Doktrin, Ashabu’l-Hadis, Mutezile.

Abstract:

Ebu Hasan al-Aşhari is one representin of doctrine of Ashabu’l-Hadith

(Traditonist) for their faith. His separation from Mutezila to Ashabu’l-Hadith is not

only subject was discussed but also this subject is discussed being this days. We saw

sevaral cause for this separation. We studied causes and wanted to find original cause

for this event. Causes which told us in books were studied. As a result we talked about

this matter, we decised the beter way evalation with whole causes together

Keywords

 

: Doctrine, Ashabu’l-Hadith, Mutezila