Türkiye’deki 2012-2016 Yıllarında İş Kazaları Kayıtlarının Değerlendirilmesi


ATCI S. , TANIR F. , AKBABA M.

2. ULUSLARARASI MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR KONGRESİ, 4 - 08 Mart 2018