12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi (03-04 Eylül 2014, Kazan/Tataristan)


Creative Commons License

TATLI B.

Diğer, ss.225-229, 2014

  • Basım Tarihi: 2014
  • Sayfa Sayıları: ss.225-229

Özet

Avrupa’nın doğusundan Uzak Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada hüküm süren başlıca jeopolitik unsur olarak tarif edilen “Türk Dünyası”, üzerinde kapsamlı müzakereleri hak eden tarihî bir gerçeklik olarak önümüzde durmaktadır. Artık geleneksel hale gelen ve son üçü, Türk dünyasının en önemli başkentleri arasında yer alan BaküAzerbaycan (2011), Kırım-Ukrayna (2012) ve Celalabat-Kırgızistan’da (2013) gerçekleştirilen sosyal bilimler kongrelerinin 12.si 03-04 Eylül 2014 tarihleri arasında “Türk Dünyası 2014 Kültür Başkenti” ve Türklerin kadim atayurdu Kazan’da icra edilmiştir. 12. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi’nde, Türk dünyasındaki kültürel ve ekonomik işbirliği potansiyelini etraflıca tartışma hedefi doğrultusunda, Antropoloji, Arkeoloji, Coğrafya, Tarih, Türk Dili ve Kültürü, Töre Bilim ve Ahlâkî Değerler, Din, Ekonomi, Maliye, Hukuk, İletişim, İstatistik, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Bilim Felsefesi ve Yöntem Bilim, Eğitim Bilimleri, Çevresel Sorunlar ve Sağlık, Spor, Turizm, Girişimcilik, Yönetim ve Organizasyon, Üretim ve Pazarlama, Muhasebe ve Finans vb. başlıklar altında hazırlanan ve önemli bir kısmı özgün bilimsel tebliğler sunulmuştur.