9–12 Yaş Grubu Çocukların Motorik Fonksiyonları ve Reaksiyon Zamanları Üzerine 12 Haftalık Temel Badminton Eğitimi Antrenmanlarının Etkileri


POLAT GÜNATA G., İNCE G.

Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi (USAD), vol.3, no.1, pp.41-60, 2011 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi (USAD)
  • Page Numbers: pp.41-60

Abstract

The aim of the study is to evaluate the effects of 12-week-period basic badminton training on children’ (who have just began taking the badminton exercises) motor values and the reaction time. Sample of this study covers, 30 students, attending on Malatya Merkez TOK Primary School and volunteer for this investigation were chosen randomly. The former 30-student-group is randomly divided into two groups that are formed by 15 students. The first group is formed by the students who regularly do exercises – that is to say the Badminton Group (BG). A 12-week period badminton basic training program is applied to the BG. The second group is Control Group (CG) on the other hand, the students that do not do exercises didn’t attend to regularly any activities. Some of the motor values, the reaction time are observed. The measurements of the height and weight of the groups are saved at the baseline and at the end of the 12-week-period. In these surveys independent sample t-test is used for the statistical analysis of the differences between and within groups. Results suggest that there is meaningful differences between and within grops of BG and CG. As a consequence, we can emphasize to use the badminton training program that can be used for developing the motoric features and the reaction time of the children.

Bu çalısma, badminton sporuna yeni baslayan 9-12 yas grubu çocukların motorik fonksiyonlarına ve reaksiyon zamanlarına, 12 haftalık badminton temel egitimi antrenmanlarının etkilerini ölçmek amacıyla yapılmıstır. Arastırmaya, Malatya Merkez Toki lkögretim Okulundan tesadüfi yöntemle seçilen, 9–12 yas grubu düzenli spor yapmayan 30 ögrenci gönüllü olarak alınmıstır. 30 kisilik ögrenci grubu tesadüfi yöntemle 15’er kisiden olusan 2 gruba ayrılmıstır. I. Grup: Badminton Grubu (BG)’nu, II. Grup ise: Kontrol Grubu ( KG ) olusturmaktadır. BG’na 12 haftalık badminton temel egitim antrenman programı uygulanırken, KG, 12 hafta boyunca düzenli bir aktiviteye alınmamıstır. Grupların 12 hafta baslangıcında ve sonundaki motorik fonksiyon ölçümleri kaydedilmistir. Ölçümlerde gruplar arası farklılıgın istatistiksel analizi bagımsız örneklem t-testi kullanılarak degerlendirilmistir. statistiksel analizler sonucunda motorik fonksiyon ve reaksiyon zamanlarının çesitlerinin badminton ile kontrol grupları arasında farklılıklar gösterdigi tespit edilmistir. Bulgular, badminton temel egitim antrenman programının, çocukların motorik fonksiyonlarını ve reaksiyon zamanını gelistirmesi açısından kullanılmasının yararlı olacagını göstermektedir.