Yumurtalık Balıkçı Barınağı’nda Bentik Deniz Çöpü Araştırması


Creative Commons License

Yılmaz Ö. , Erbaş C. , Gökçe M. A.

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.272-276, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2021
  • Doi Numarası: 10.24925/turjaf.v9i2.272-276.3619
  • Dergi Adı: Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.272-276

Özet

Son yıllarda neredeyse tüm denizlerde görülebilen deniz çöpleri çevre için ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Benzer şekilde Türkiye denizlerinde de aynı sorun mevcuttur. Bu çalışma İskenderun Körfezi’nde Yumurtalık Balıkçı Barınağı’nda her biri 100 m² olan 4 farklı alanda gerçekleştirilmiştir. Seçilen bu alanlarda Nisan 2016 ve Haziran 2017 tarihlerinde dalış yapılarak dipten deniz çöpleri çıkarılmıştır. Çalışmada toplam 157,2 kg kauçuk (%49,5), 118,9 kg cam (%37,4), 21,61 kg plastik (%6,8) ve 19,94 kg metal (%6,3) deniz çöpü tespit edilerek çıkarılmıştır. 2017 yılında çıkarılan deniz çöplerinin 2016 yılına göre ağırlıkça daha az olduğu tespit edilmiştir. Deniz çöplerini sualtından toplamak her ne kadar miktarlarını azaltsa da sonraki yıl tekrar oluştuğu görülmektedir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre deniz çöpünü azaltacak farklı çözümler üretilmesi gerekmektedir.

Marine litter, which can be seen in almost all seas in recent years, is a serious problem for the environment. Similarly, the same problem also exists in Turkey's seas. This study was carried out in 4 different areas, each of which is 100m², in the Yumurtalık Fishing Port in İskenderun Bay. Marine litter was removed from the seabed by diving in these selected areas in April 2016 and June 2017. In the study, a total of 157.2 kg of rubber (49.5%), 118.9 kg of glass (37.4%), 21.61 kg of plastic (6.8%) and 19.94 kg of metal (6.3%) marine litter were detected and removed. It was determined that the marine litter extracted in 2017 was less by weight compared to 2016. Although collecting marine litter from underwater reduces their amount, it appears to occur again the next year. Our result shows that different solutions should be produced to reduce marine litter.