Atrazine ve Glyphosate'ın Toprak Karbon Mineralizasyonuna Olan Etkileri


Koçak B.

International Journal of Life Sciences and Biotechnology,, cilt.3, ss.108-116, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: International Journal of Life Sciences and Biotechnology,
  • Sayfa Sayıları: ss.108-116

Özet

Tarımsal ekosistemlerde yabancı otların kontrolünde en çok tercih edilen yöntemlerden birisi herbisit kullanımıdır. Toprakta herbisitlerin davranışlarını ve ayrışmalarını belirleyen en önemli faktörlerden birisi mikrobiyal aktivitedir. Karbon mineralizasyonu toprak kalitesinin biyolojik indikatörlerinden birisi olup topraktaki tüm canlıların hayati faaliyetlerini sürdürebilme kapasitesini yansıtmaktadır. Bu derlemede tarım alanlarında yabancı ot kontrolünde en fazla kullanılan bileşikler olan atrazine ve glyphosate’ın toprakta karbon mineralizasyonuna olan etkileri özetlenmiştir.

One of the most preffered methods for weed control is application of herbicide in agricultural ecosystems Microbial activity is one of the most important factors that determines behavior and decomposition of herbisicides in soil. Carbon mineralization is one of the biological indicators of soil quality while it reflects the sustainability of vital functions of all living beings in soil. In this review, effects of atrazine and glyphosate that are most used in agricultural areas for weed control on soil carbon mineralization were summarized.